Predlog za srebrni znak Zbornica zdravstvene in babiške nege za sodelavko Sonjo Bačar

Sonja Bačar, rojena 5. 2. 1957, je strokovnjakinja na področju zdravstvene nege, učiteljica, izjemno razgledana osebnost, dobra sodelavka in prijateljica, organizatorka, predvsem pa oseba, ki se nenehno izobražuje in skrbi za napredek stroke zdravstvene nege in za  ugled lika medicinske sestre.

Delovne izkušnje je pridobivala v različnih ustanovah. Dve leti je bila zaposlena na Kliničnem centru  Ljubljana, nato se je leta 1985 zaposlila na kirurškem oddelku  Splošne bolnišnice Izola kot višja medicinska sestra.

Leta 1996 se je zaposlila na Srednji zdravstveni šoli v Piranu kot učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov in učiteljica praktičnega pouka. Poleg tega je kot razredničarka uspešno vodila, vzgajala in spodbujala generacije dijakov, stala jim je ob strani in jim bila za vzgled.

Dolga leta je vodila krožek« »Prostovoljček« in spodbujala mlade, naj nekaj svojega prostega časa namenijo ljudem v stiski, tako lahko razvijejo empatičnih sposobnosti in  osebnostno rastejo.

Že dvaindvajset let uspešno izvaja praktični pouk. Kot organizatorka praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom skrbi za odlično sodelovanje med šolo in delovnim okoljem v bolnišnici, v domovih starejših občanov, zdravstvenih domovih ter drugih ustanovah na Obali. Njena prizadevanja omogočajo uspešno vključevanje dijakov  v delovni proces, kar jim zagotavlja kvalitetno  izobrazbo in pozitivne izkušnje. Z veseljem  posreduje svoje bogate delovne  in strokovne izkušnje, s čimer prispeva k  poklicnemu oblikovanju številnih bodočih zdravstvenih delavcev. Veselje bodočih generacij medicinskih sester in zdravstvenikov do poklica spodbuja s poudarjanjem lika medicinske sestre kot osebe, ki pomaga ljudem v stiski. Je etična, strokovna in humana ter zna prisluhniti osebam v vseh starostnih obdobjih, še posebej starejšim, ki so pogosto osamljeni in bolni.

Svoje znanje in organizacijske sposobnosti je nadgradila med študijem na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.  Po zaključku izobraževanja je prijela naziv univerzitetna diplomirana organizatorka.

Ob obilici pedagoškega in strokovnega  dela nameni veliko svojega prostega časa  nenehnemu strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju na vseh področjih zdravstvene nege.

Med prvimi v Sloveniji je pridobila specialna znanja s področja paliativne zdravstvene nege, ki jo na šoli tudi poučuje v okviru izbirnega strokovnega izobraževalnega modula. Na tem področju se intenzivno dodatno izobražuje in vse novosti posreduje dijakom.

Je mentorica dijakom v projektu »Dijak dijaku proti raku«. Projekt je namenjen ozaveščanju  mladih o pomenu zgodnje preventive raka dojk in mod. Izobražuje dijake promotorje zdravja, ki  svojim vrstnikom prikazujejo samopregledovanje dojk in mod. Aktivno sodeluje z  Obalnim društvom za boj proti raku.

Na področju gerontologije je aktivno vključena  v Gerontološko  društvo Slovenije –  Spominčica z namenom vključevanja mladih v delo z  dementnimi bolniki  in njihovimi svojci.

Sodeluje tudi pri organizaciji izmenjave dijakov  programa Zdravstvena nega v okviru projekta Erasmus – mednarodne izmenjave dijakov pri praktičnem pouku v tujini, kamor jih bo letos kot mentorica tudi spremljala.

Pri opravljanju praktičnega pouka v kliničnem okolju se izražajo njene vrline, kot so veliko človekoljubje, empatičnost, sočut do človeka, toplina, prijaznost, strokovnost in natančnost. To potrjujejo  povratne informacije pacientov in zaposlenih.

S svojimi znanji, spretnostmi in izkušnjami je veliko doprinesla k razvoju zdravstvene nege, tako v šolskem kot tudi na  kliničnem in širšem področju. Svojo neizmerno energijo in zagnanost prenaša na celoten aktiv zdravstvene nege, kjer mlajše kolegice vidimo v njej pobudnika, motivatorja, osebo, ki nam vedno prisluhne in nam je pripravljena pomagati.

S podelitvijo priznanja bi se ji želeli zahvaliti za požrtvovalno in predano delo.

Predlagatelj: Aktiv zdravstvene nege – Srednja šola Izola

(Skupno 845 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost