SLAŠČIČAR SI

Ime izobraževalnega programa: SLAŠČIČAR SI

Naziv poklicne izobrazbe: slaščičar/slaščičarka

 • Cilji izobraževalnega programa
 • Trajanje izobraževalnega programa
 • Vpisni pogoji
 • Pogoji za dokončanje
 • Predmetnik (glej letno publikacijo)
 • Zaključni izpit obsega:
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Usposobljenost
 • Delo
 • Predstavitev poklica na spletu

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da:

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • spremljajo novosti in trende na področju slaščičarstva,
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost timskega dela v kolektivu,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • se naučijo dekorirana in se seznanijo z izdelovanjem dekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
 • razvijejo smisel za estetiko v slaščičarstvu,
 • pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacije ter o tem, kako se le-to kakovostno in estetsko pripravi za potrošnika,
 • pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • strokovno izvajajo poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi slaščičarskih izdelkov z različnimi stroji, napravami in pripomočki,
 • razvijajo spretnosti in  pridobivajo znanja za samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • se usposobijo za izdelavo slaščic,
 • si pridobijo znanja in spretnosti za uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

Trajanje izobraževalnega programa

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 189 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

–       osnovnošolsko izobraževanje ali

–       nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • aktivno državljanstvo,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

 Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Usposobljenost

Delo slaščičarja obsega veliko ročnega dela, ročnih spretnosti in smisla za oblikovanje. Potreben je občutek za estetiko pri oblikovanju slaščičarskih izdelkov. Značilnost poklica je delo z živili za prehrano ljudi, kjer se zahteva neoporečnost s higienskega in sanitarnega vidika ter kakovosti. Slaščičar samostojno opravlja različna dela, od priprave surovin in materialov za različne slaščice, peciva, čokoladne izdelke in sladolede do končnega izdelka. Pripravlja različne vrste testa, ročno in strojno oblikuje izdelke, jih peče in polni z raznimi nadevi. Slaščičar oblikuje slaščice, jih polni z nadevi, preliva s prelivi, glazira, brizga različne nadeve, krasi pecivo in ga pakira. Kuha in pripravlja sadne želeje, marmelade, džeme in pudinge. Slaščičar pripravlja tudi različne sladolede, izdelke iz marcipana, čokolade, izdeluje napolitanke, medenjake, krekerje, kekse oblate in želeje.

Delo

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost zaposlitve v večjih industrijskih podjetjih s področja slaščičarstva in konditorstva, manjših slaščičarskih obratih, restavracijah, kuhinjah večjih hotelov, v živilskih trgovinah, obratih za proizvodnjo čokolade, sladoleda, lahko opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji ali začnejo samostojno podjetniško pot. Poklic slaščičarja je deficitarni poklic, po katerem je veliko povpraševanje in možnosti zaposlitve.

Predstavitev poklica na spletu

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost