Nina Ahčin

STANJE PRIJAV NA DAN 2. 4. 2024

PROGRAM PREDVIDENO ŠTEVILO MEST ZA NOVINCE ŠTEVILO PRIJAV Srednji strokovni program Gastronomija in turizem 56 28 Srednji strokovni program Kozmetični tehnik SI 28 44 Srednji strokovni program Predšolska vzgoja SI 28 31 Srednji strokovni...

Razpis za vpis za študijsko leto 2024/2025

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025,

OMEJITEV VPISA NA SREDNJI ŠOLI IZOLA    ŠOLSKO LETO 2023/2024

Objava podatkov o minimalnem številu točk zadnjega sprejetega kandidata na programih z omejitvijo PROGRAM TOČKE  ZADNJEGA SPREJETEGA KANDIDATA TOČKE ZADNJEGA SPREJETEGA KANDIDATA Z UPOŠTEVANJEM 90% SPODNJE MEJE ZDRAVSTVENA NEGA  SI 113 102 KOZMETIČNI TEHNIK...

STANJE PRIJAV ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE IZOLA

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024, NA DAN 7. 4. 2023 PROGRAM RAZPISANO ŠT. MEST PRIJAVLJENIH KOZMETIČNI TEHNIK (SI) 28 49 ZDRAVSTVENA NEGA (SI) 56 59 PREDŠOLSKA VZGOJA (SI) 28 47 GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI) 56...

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis za štipendije za deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto. Med njimi sta tudi  programa GASTRONOM HOTELIR/ GASTRONOMKA HOTELIRKA in SLAŠČIČAR/SLAŠČIČARKA. Program SLAŠČIČAR/SLAŠČIČARKA se...

Dostopnost