Pričetek šolskega leta 2020/2021 in prvi šolski dan

Spoštovani dijaki, spoštovani starši,

trenutne epidemiološke razmere kažejo, da bomo srednje šole in dijaški domovi v novem šolskem letu pričeli izvajati izobraževanje po modelu B-SŠ. V šolo in dijaški dom bodo vključeni vsi dijaki ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Izvajanje pouka po modelu B-SŠ seveda ne pomeni običajnega pouka in običajnega življenja v dijaškem domu. V največji možni meri bomo poskušali preprečiti mešanje dijakov med seboj. To bo od vas in nas zahtevalo veliko napora. Prepričana sem, da bomo z dobro voljo zmogli tako, kot smo tudi doslej. Zadnji meseci so vsem korenito spremenili življenje. Naučili smo se temeljito skrbeti za higieno rok, v zaprtih javnih prostorih nosimo maske, skrbimo za socialno distanco… In prav nič drugače ne bo v šoli. Običajno delo iz preteklih šolskih let smo morali v zadnjem tednu prilagoditi novi realnosti. Na šoli in v dijaškem domu smo pripravili protokole obnašanja v splošnih in specializiranih učilnicah, na hodnikih, v garderobah, v sanitarijah, pri športni vzgoji, v dijaških sobah, v domski jedilnici in pri preostalih dejavnostih. S protokoli boste dijaki temeljito seznanjeni 1. septembra ob prihodu v šolo in dijaški dom. Prav tako bodo učitelji posebno pozornost protokolom namenili pri rednih urah pouka.

Zelo pomembno je, da v šolo prihajate le popolnoma zdravi dijaki. V vseh skupnih prostorih morate nositi masko. Maske ni potrebo nositi v razredu, ko sedite na svojih mestih, sicer je ta obvezna. Za pouk splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnoteoretičnih modulov smo vsakemu oddelku določili matično učilnico. V šolo morate prihajati točno, saj se po šoli ne boste mogli neomejeno gibati. Med odmori ne boste zapuščali učilnice. Malicali boste v razredu. Tistim, ki so se naročili na šolsko malico, bomo lahko zagotavljali le hladen obrok. Glede na priporočila NIJZ tople malice ne moremo zagotavljati. Tistim, ki se na šolsko malico niste naročili, priporočamo, da si malico prinesete s seboj v šolo.

V torek, na prvi šolski dan, bo manjša malica brezplačno priskrbljena vsem dijakom.

Da bi lahko dijakom zagotavljali čim večjo varnost, smo zamaknili začetek pouka. Pouk boste začeli posamezni oddelki ob različnem času. Urnik boste dobili na razrednih urah prvi šolski dan.

Posebno opozorilo velja za praktični pouk. Praktični pouk se bo izvajal v specializiranih učilnicah, del praktičnega pouka v programu Zdravstvena nega tudi v SB Izola. Do specializiranih učilnic vas bodo pospremili učitelji. Prosimo vas, da se ustreznega protokola, ki bo veljal pri praktičnem pouku, natančno držite.

Za dijake, ki boste bivali v dijaškem domu, so vzgojitelji že pripravili razporede bivanja po dijaških sobah. Zaradi omejitev, ki nam jih nalaga NIJZ in zasedenosti dijaškega doma, bomo zelo težko ustregli vašim dodatnim željam po izbiri sobe in sostanovalcev.

Nova realnost nam nalaga izbiro alternativnih načinov komuniciranja. Ljudje si želimo druženja in srečanj od blizu.  Sedaj pa nam priporočila NIJZ narekujejo, da so šole izolirane in zaprte, da se izvajajo roditeljski sestanki in govorilne ure na daljavo… Pomembno je, da razredniku ali svetovalni delavki starši in dijaki takoj sporočite vsako spremembo elektronskega naslova, saj je to ključen komunikacijski kanal, ki ga bomo uporabljali.

Prilagamo vam »Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta”, ki ga je izdal NIJZ, ki ga prosimo preberite in upoštevajte. Obvestilo

(Skupno 2.458 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost