obvestilo

ZLATI MATURANTI NA SREDNJI ŠOLI IZOLA

Kljub omejitvam in posebnim razmeram, ki so nastale zaradi širjenja corona virusa, smo na Srednji šoli Izola uspešno izpeljali poklicno maturo in se zelo razveselili njenih rezultatov. Tako je bil torek, 7. 7. 2020,...

OMEJITEV VPISA na Srednji šoli Izola (1. krog omejitvenega postopka)

Objava podatkov o minimalnem številu točk zadnjega sprejetega kandidata na programih z omejitvijo PROGRAM Točke vseh predmetov zadnjega sprejetega kandidata (Skupno 7.,8., 9. razred) Točke pri treh predmetih zadnjega sprejetega kandidata Zdravstvena nega 91...

STANJE PRIJAV NA SREDNJIH  ŠOLAH na dan 20.5.2020

V skladu z rokovnikom o vpisu je danes, 20.5.2020, na spletni strani ministrstva objavljeno stanje prijavljenih kandidatov za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2020/2021. Stanje prijav je objavljeno spletni strani: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (pod posebnim...

VPIS V SREDNJO ŠOLO – ŠOLSKO LETO 2020/2021

Novi rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020. Vsi kandidati, ki se želite naslednje šolsko leto izobraževati na naši šoli, morate oddati prijavnico, ki jo dobite...

VPIS V DIJAŠKI DOM – ŠOLSKO LETO 2020/2021

Novi rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020. Vsi kandidati, ki želite naslednje šolsko leto bivati v našem dijaškem domu, morate oddati prijavnico, ki jo dobite...

Spoštovani dijaki, starši, skrbniki

Spoštovani dijaki, starši, skrbniki in vsi, ki v zadnjih dneh skrbite za stike mladih s šolo! Ob zapuščanju šolskih klopi in odhajanju domov, v osamitev, smo pričakovali, da se bomo srečali spet čez štirinajst...

NEODVISEN KOMUNIKACIJSKI CENTER

V kolikor bi posamezniki imeli težave oz. bi potrebovali pomoč v obliki: * svetovanja * razbremenilnega pogovora * krizne intervencije lahko brezplačno koristijo pomoč, ki jo nudijo strokovni podporniki programa. https://www.neodvisen.si/  

OBVESTILO POUK NA DALJAVO

V skladu z navodili in priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo na šoli pripravili vse za pouk na daljavo – preko različnih spletnih okoljih (eAsistenta, elektronske pošte ali spletnih učilnic). Dijaki boste...

Dostopnost